مسابقات گناوه

حاج جهانگیر انصاریان   ۰۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۶

بندر گناوه جز اولين كلوب هاي ايران ميباشد و از سال ١٣٩٠ مسابقات خود را شروع كرد
تا كنون ٦ سال متوالي هست كه مسابقه برگزار ميكند
كه مختصرا سال اول ٢٧٠ كيلومتر
سال دوم ٤٠٠
سال سوم ٥٥٠
سال چهارم ٦٢٠
سال پنجم ٦٧٠
و سال ششم هم از سقز به گناوه ٨٥٠ كيلومتر مسابقه برگزار نموده است